ND Produkter är ett av Europas ledande importföretag av kampanjartiklar, profileringsmaterial  och varor till detaljhandeln.  ND Produkter har under åren  genomfört många framgångsrika  kampanjer och projekt tillsammans med sina kunder.  Vi lägger stor vikt vid att vara närvarande i projektens alla faser.

I dialogen med kundema inspirerar vi varandra til kreativa lösningar som optimerar projekten i alla dess aspekter.
lnte nog med att vi är personligt engagerade i våra projekt, det är även våra samarbetspartners. Ett väl fungerande kontaktnät av leverantörer innebär att ND Produkter kan erbjuda produkter med en unik design som vi många gånger också varit delaktiga i. AlIt detta resulterar i pålitliga leveranser till kostnadseffektiva priser.